messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0789917927
Quay lại

THUỐC TRỪ CỎ

THUỐC TRỪ BỆNH

HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG

PHÂN BÓN GỐC

PHÂN BÓN LÁ

HOÁ CHẤT - NGUYÊN LIỆU CƠ BẢN

THUỐC TRỪ SÂU

CHẾ PHẨM SINH HỌC - VI SINH

THUỐC TRỪ RẦY

THUỐC DIỆT RỆP

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN

THỜI GIAN GIAO HÀNG

Nhân viên SAHARI sẽ xác nhận thời gian giao hàng theo từng đơn đặt hàng cụ thể.

THỦ TỤC GIAO HÀNG

Trước khi giao hàng 01-03 ngày, nhân viên SAHARI sẽ thông báo cho khách hàng về số lượng, quy cách cơ bản của hàng hóa trước khi chuyển đơn hàng.

Copyright © 2023 sahari.com.vn. All Rights Reserved. Design web and SEO by FAGO AGENCY